ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Tο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ εξασφάλισε εντελώς δωρεάν την δυνατότητας 2ης ιατρικής γνωμάτευσης και 2ο αποτύπωμα βιοψίας.

Στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ εστιάσαμε στην σημασία της 2ης γνώμης, και για τον σκοπό αυτό συνάψαμε συμφωνίες με διακεκριμένους ιατρούς και ογκολογικά κέντρα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, εν μέσω οικονομικής κρίσης με τις ευπαθείς ομάδες να πλήττονται στο μέγιστο, έμφαση δόθηκε στην κοινωνική υποστήριξη των ασθενών. Οι εθελοντές μας αναλαμβάνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, επαφές με τα ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό των ασθενών αποφορτίζοντας έτσι την οικογένεια από επιπρόσθετο βάρος στην καθημερινότητά της.

Στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ γίνεται καταγραφή των περιστατικών εξασφαλίζοντας το ιατρικό απόρρητο σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, δίνοντας πρόσβαση σε ιατρούς αποκλειστικά με την συγκατάθεση του ασθενή, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις και τις χρονοβόρες και δαπανηρές για τον ασθενή διαδικασίες.

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ έρχεται να προσφέρει λύση και ανακούφιση.