ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ

Στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ η καρδιά χτυπά στους εθελοντές μας!

Με τους εθελοντές μας συνάπτουμε Ηθικό Συμβόλαιο συνεργασίας και διατηρούμε και βιβλίο εθελοντών όπου αναγράφονται τα στοιχεία τους, οι αρμοδιότητές τους
καθώς και ο χρόνος απασχόλησής τους.

Επίσης παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη, για το χρονικό διάστημα που παρέχουν την εθελοντική τους εργασία στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ.

Δήλωσε ενδιαφέρον εδώ!