ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα σήμερα, δυστυχώς πλήττει ασύμμετρα τις ευπαθείς κοινωνικό-οικονομικές ομάδες του πληθυσμού, τους πάσχοντες, τους ανέργους, τους μη έχοντες ασφάλιση υγείας, τα πτωχότερα στρώματα και τους ηλικιωμένους. Επιπροσθέτως οι κρατικές δομές καθώς και το εθνικό σύστημα υγείας, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες.

To πλέον σημαντικό κομμάτι του έργου μας αφορά την «κοινωνική υποστήριξη». Οι εθελοντές αναλαμβάνουν προσωπικά την διεκπεραίωση ζητημάτων σχετικά με την την υγεία των ασθενών, όπως έκδοση βιβλιαρίου απορίας, κατάθεσή δικαιολογητικών για σύνταξη και ΚΕΠΑ, προμήθεια φαρμάκων χημειοθεραπείας από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ, στήριξη μοναχικών ασθενών, στήριξη ασθενών εντός μονάδων κα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.