ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO 2010), αναφέρει ότι 30% της θνησιμότητας των ογκολογικών ασθενών θα μπορούσε να έχει καλύτερη πρόγνωση με έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση, σωστή θεραπεία και υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής, ενώ 15-20% των κακοηθειών, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ή έως και 100% θεραπευθεί.

Στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ, εστιάσαμε στην σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας και για τον λόγο αυτό, συνάψαμε συμφωνίες με διακεκριμένους ιατρούς και ογκολογικά κέντρα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με στόχο την δωρεάν παροχή:

  • 2ης γνωμάτευσης
  • 2ης βιοψίας
  • Πρόσβαση σε φάρμακα
  • Πρόσβαση σε εξετάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.