Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ δημιουργήθηκε το 2013 καταγράφοντας αλλά και βιώνοντας καθημερινά την επιτακτική ανάγκη για δράση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς και παρέχει δωρεάν Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική υποστήριξη στους ασθενείς & το οικείο τους περιβάλλον, στοχεύοντας παράλληλα στην ενημέρωση για την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και στην προάσπιση των Δικαιωμάτων των Ογκολογικών Ασθενών.

Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στον ασθενή & την οικογενειά του που δοκιμάζεται και να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν στις υπάρχουσες κρατικές δομές.

Μέσα από το καινοτόμο & βραβευμένο πρόγραμμά μας «Εξατομικευμένης Κοινωνικής Υποστήριξης», οι εθελοντές μας στέκονται δίπλα στον ασθενή & την οικογένειά του και αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση διαδικασιών που επιβαρύνουν τον ασθενή και την οικογένεια και ψυχολογικά και οικονομικά και ο ασθενής μπορεί να αφοσιωθεί 100% στην θεραπεία του και στην δημιουργία νέων ισορροπιών μέσα στην οικογένεια μετά την διάγνωση.

Στο επίσης καινοτόμο & βραβευμένο πρόγραμμά μας «Υποστήριξη Ασθενών Απομακρυσμένων Περιοχών» διοργανώνουμε δράσης ενημέρωσης, πρόληψης & υποστήριξης.

Παράλληλα τρέχει το πρόγραμμά μας «Θεραπευτική Αγκαλιά» το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας, στην βελτιωση της σωματικής ευεξίας και στην αναπτέρωση του πάθους για την ζωή, καθώς λίγες ώρες με ένα σκύλο θεραπείας, αποτελεί τμήμα της ίδιας της θεραπείας (το πρόγραμμα τρέχει σε συνεργασία με την ΑμΚΕ ΖΩΕΣ).

Επόμενο πρόγραμμά μας είναι η «Εκπαίδευση Ιατρών & Νοσηλευτών σε Κέντρα Υγείας και Αγροτικά Ιατρεία, για τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών» καθώς Ελλάδα δεν είναι μόνον η Αθήνα.

#EimasteDiplaSou