Στις 8 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”του Νοσοκομείου “ΜΗΤΕΡΑ”, η 1η Ημερίδα Γυναικείας Αναπαραγωγικής Χειρουργικής, υπό την αιγίδα του Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Γυναικείας Αναπαραγωγής του “ΥΓΕΙΑ”. Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.