Ξένα μονοπάτια για εμάς, όμως από πότε ο ανθρώπινος πόνος όταν κάποιος δοκιμάζεται έπαψε να είναι ο ίδιος;
Αν θέλετε να είστε μέλος της αλυσίδας, επικοινωνείστε μαζί μας στο info@agigmazois.gr