Οι πληροφορίες αναγράφονται αναλυτικά στην φωτογραφία που ακολουθεί: