ΣΤΟΧΟΙ

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε λόγω της έλλειψης των υφιστάμενων υποδομών να στηρίξουν τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους και αποσκοπεί στην ανακούφιση των ψυχολογικών, οικονομικών και ιατρικών προβλημάτων του ασθενή καλύπτοντας ολιστικά τις ανάγκες του.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση του κοινού για την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και βέλτιστης θεραπείας,με απώτερο σκοπό μείωση των νέων περιστατικών αλλά και την αναχαίτηση της εξέλιξης της νόσου.

Μέχρι σήμερα έχουμε υποστηρίξει εκατοντάδες οικογένειες και συνεχίζουμε…

Η παροχή όλων των υπηρεσιών μας είναι δωρεάν και είναι δομημένες σε τρείς (3) πυλώνες:

 • την Ιατρική υποστήριξη
 • την Ψυχολογική υποστήριξη και
 • την Κοινωνική υποστήριξη

Αναλυτικότερα:

 • Ενημέρωση πολιτών σε θέματα γύρω από την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του Καρκίνου
 • Ενημέρωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ογκολογικών ασθενών
 • Ενημέρωση μαθητικής κοινότητας
 • Επισκέψεις σε ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές για ενημέρωση ασθενών
 • Πρόσβαση σε φάρμακα – αναζήτηση & εύρεση φαρμάκων
 • Συνεργασίες με ιατρούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Συντονισμός και συνεργασία με αναγνωρισμένα ιατρικά κέντρα στο εξωτερικό
 • Πρόγραμμα τηλε-εξέτασης με εγκεκριμένους ογκολόγους στο εξωτερικό
 • Συνεργασία με κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία για την μείωση χρόνου αναμονής των θεραπειών
 • Κοινωνική φροντίδα κατ΄ οίκον και κατά τη διάρκεια νοσηλεία στο νοσοκομείο
 • Ανακουφιστική φροντίδα
 • Ενδυνάμωση του ογκολογικού ασθενή και του οικείου περιβάλλοντός του
 • Συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
 • Κοινωνική στήριξη ασθενών
 • Στήριξη ανασφαλίστων ασθενών – πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας
 • Στήριξη μοναχικών ασθενών και ασθενών
 • Στήριξη των οικογενειών όταν το μέλος που είχε αναλάβει την φροντίδα του ογκολογικού ασθενή αποβιώνει
 • Επιμέλεια για την εξασφάλιση κοινωνικών και ασφαλιστικών παροχών
 • Συνδετικός κρίκος μεταξύ του ογκολογικού ασθενή και των κρατικών φορέων
 • Συνδετικός κρίκος μεταξύ του ογκολογικού ασθενή και των ιατρών, των κοινωνικών λειτουργών, των ψυχοθεραπευτών και της εκκλησίας
 • Επικοινωνία και συνεργασία με αντικαρκινικούς συλλόγους
 • Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων
 • Πολιτιστικά δρώμενα
 • Αρθρογραφία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ βασίζονται στους παρακάτω άξονες παρέμβασης:

 • Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση
 • Μεταθεραπευτική αντιμετώπιση, αποκατάσταση, επανένταξη
 • Δικαιώματα ασθενών
 • Ισχύον καθεστώς ασφαλιστικών φορέων
 • Κρατική μέριμνα, επιδόματα