ΣΤΟΧΟΙ

Το ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ ιδρύθηκε λόγω της έλλειψης των υφιστάμενων υποδομών να στηρίξουν τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους και αποσκοπεί στην ανακούφιση των ψυχολογικών, οικονομικών και ιατρικών προβλημάτων του ασθενή καλύπτοντας ολιστικά τις ανάγκες του.

Στόχος μας είναι η ενημέρωση του κοινού για την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και βέλτιστης θεραπείας,με απώτερο σκοπό μείωση των νέων περιστατικών αλλά και την αναχαίτηση της εξέλιξης της νόσου.

Μέχρι σήμερα έχουμε υποστηρίξει εκατοντάδες οικογένειες και συνεχίζουμε…

Η παροχή όλων των υπηρεσιών μας είναι δωρεάν και είναι δομημένες σε τρείς (3) πυλώνες:

 • την Ιατρική υποστήριξη
 • την Ψυχολογική υποστήριξη
 • την Κοινωνική υποστήριξη και
 • την Συμβουλευτική Υπστήριξη (Patients Advocacy)

Αναλυτικότερα:

 • Ενημέρωση πολιτών σε θέματα γύρω από την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του Καρκίνου
 • Ενημέρωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ογκολογικών ασθενών
 • Ενημέρωση μαθητικής κοινότητας
 • Επισκέψεις σε ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές για ενημέρωση ασθενών
 • Πρόσβαση σε φάρμακα – αναζήτηση & εύρεση φαρμάκων
 • Συνεργασίες με ιατρούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Συντονισμός και συνεργασία με αναγνωρισμένα ιατρικά κέντρα στο εξωτερικό
 • Πρόγραμμα τηλε-εξέτασης με εγκεκριμένους ογκολόγους στο εξωτερικό
 • Συνεργασία με κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία για την μείωση χρόνου αναμονής των θεραπειών
 • Κοινωνική φροντίδα κατ΄ οίκον και κατά τη διάρκεια νοσηλεία στο νοσοκομείο
 • Ανακουφιστική φροντίδα
 • Ενδυνάμωση του ογκολογικού ασθενή και του οικείου περιβάλλοντός του
 • Συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
 • Κοινωνική στήριξη ασθενών
 • Στήριξη ανασφαλίστων ασθενών – πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας
 • Στήριξη μοναχικών ασθενών και ασθενών
 • Στήριξη των οικογενειών όταν το μέλος που είχε αναλάβει την φροντίδα του ογκολογικού ασθενή αποβιώνει
 • Επιμέλεια για την εξασφάλιση κοινωνικών και ασφαλιστικών παροχών
 • Συνδετικός κρίκος μεταξύ του ογκολογικού ασθενή και των κρατικών φορέων
 • Συνδετικός κρίκος μεταξύ του ογκολογικού ασθενή και των ιατρών, των κοινωνικών λειτουργών, των ψυχοθεραπευτών και της εκκλησίας
 • Επικοινωνία και συνεργασία με αντικαρκινικούς συλλόγους
 • Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων
 • Πολιτιστικά δρώμενα
 • Αρθρογραφία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ βασίζονται στους παρακάτω άξονες παρέμβασης:

 • Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση
 • Μεταθεραπευτική αντιμετώπιση, αποκατάσταση, επανένταξη
 • Δικαιώματα ασθενών
 • Ισχύον καθεστώς ασφαλιστικών φορέων
 • Κρατική μέριμνα, επιδόματα

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO 2010), αναφέρει ότι 30% της θνησιμότητας των ογκολογικών ασθενών θα μπορούσε να έχει καλύτερη πρόγνωση με έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση, σωστή θεραπεία και υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής, ενώ 15-20% των κακοηθειών, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ή έως και 100% θεραπευθεί.

Στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ, εστιάσαμε στην σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας και για τον λόγο αυτό, συνάψαμε συμφωνίες με διακεκριμένους ιατρούς και ογκολογικά κέντρα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με στόχο την δωρεάν παροχή:

 • 2ης γνωμάτευσης
 • 2ης βιοψίας
 • Πρόσβαση σε φάρμακα
 • Πρόσβαση σε εξετάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η διάγνωση καρκίνου στον ασθενή, μοιάζει με εφιάλτη. Νιώθει ευάλωτος, αδύναμος και παλεύει να μην “χάσει τον έλεγχο” από τις αλλαγές που επιφέρει η διάγνωση. Η ψυχολογική υποστήριξη, έρχεται για να στηρίξει τον ασθενή στην νέα αυτή κατάσταση.

Η έμπειρη ομάδα των ψυχολόγων μας, στέκεται δίπλα στον ασθενή και τον διευκολύνει στην διαδικασία αντιμετώπησης του καρκίνου, υποστηρίζοντας τον ασθενή
αλλά και την οικογένειά του με:

 • ατομικές συνεδρίες
 • συμμετοχή σε κλειστή ομάδα ασθενών
 • κατ’ οίκον επίσκεψη σε περίπτωση που ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα σήμερα, δυστυχώς πλήττει ασύμμετρα τις ευπαθείς κοινωνικό-οικονομικές ομάδες του πληθυσμού, τους πάσχοντες, τους ανέργους, τους μη έχοντες ασφάλιση υγείας, τα πτωχότερα στρώματα και τους ηλικιωμένους. Επιπροσθέτως οι κρατικές δομές καθώς και το εθνικό σύστημα υγείας, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες.

To πλέον σημαντικό κομμάτι του έργου μας αφορά την «κοινωνική υποστήριξη». Οι εθελοντές αναλαμβάνουν προσωπικά την διεκπεραίωση ζητημάτων σχετικά με την την υγεία των ασθενών, όπως έκδοση βιβλιαρίου απορίας, κατάθεσή δικαιολογητικών για σύνταξη και ΚΕΠΑ, προμήθεια φαρμάκων χημειοθεραπείας από τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ, στήριξη μοναχικών ασθενών, στήριξη ασθενών εντός μονάδων κα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ

Στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ η καρδιά χτυπά στους εθελοντές μας!

Με τους εθελοντές μας συνάπτουμε Ηθικό Συμβόλαιο συνεργασίας και διατηρούμε και βιβλίο εθελοντών όπου αναγράφονται τα στοιχεία τους, οι αρμοδιότητές τους
καθώς και ο χρόνος απασχόλησής τους.

Επίσης παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη, για το χρονικό διάστημα που παρέχουν την εθελοντική τους εργασία στο ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ.

Δήλωσε ενδιαφέρον εδώ!